undermytree logo

 

"I perceived how that it was impossible to establish the lay people in any truth except the Scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue."

William Tyndale (1484-1536)

 

 

 

 

Artikler (BUP)

 

Bibelen - del 1Bibelen - en arena for strid
DEL 1:
Først ble vanlige folk hindret fra å lese Bibelen fordi den var skrevet på latin. Da oversettelser kom, ble de forbudt av Kirken. Fortsatt blir det kjempet en kamp mot Guds ord, men i vår tid skjer dette på en måte som er vanskelig å oppdage...
Klikk på bildet for å lese mer [PDF]


Vedlegg til Del 1: Den katolske kirke anerkjenner den norske 1978-utgaven [PDF]
Artikkelen som det referes til i dette vedlegget, kan også leses i sin helhet her.


bibelen del 2 imageBibelen - en arena for strid
DEL 2:
Da reformatorene oversatte Det nye testamentet, valgte de å bruke andre manuskripter enn den latinske Vulgata. Tror vi at Gud ledet reformasjonen? Tror vi at Han også ledet valget av manuskripter? Hvorfor blir det da utgitt nye protestantiske Bibler i dag som bygger på andre manuskripter?
Klikk på bildet for å lese mer [PDF]


Vedlegg til Del 2: Hva er et tekstkritisk apparat? For en enkel forklaring, klikk her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det glade budskap - uten glede?Det glade budskap - uten gleden?
I de såkalte "eldste manuskriptene" (C. Vaticanus og C. Sinaiticus) mangler de siste versene i Markusevangeliet (dvs. Mark.16,9-20). Moderne bibelutgaver har ofte valgt å inkludere dem likevel, men da gjerne med en fotnote for å markere sin tvil. Men er denne tvilen berettiget? Slutter Markusevangeliet i forferdelse og frykt? Eller inkluderes det glade budskapet om en oppstanden Frelser og frelse til hele verden?
Klikk på bildet for å lese mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

almah Jomfruen - eller den unge jenta?
En av de endringene i den nyeste norske bibelutgaven (Bibel 2011) som har fått mest oppmerksomhet, er forandringen i Jes.7,14 av ordet "jomfru" til "den unge jenta". Mange har reagert på at denne forandringen fjerner Guds mirakel fra profetien. Striden står her om det hebraiske ordet almah, et ord som kun er benyttet syv ganger i Det gamle testamentet. Artikkelen ser nærmere på bruken av dette ordet, på konsekvensene av den aktuelle endringen, og på mulige årsaker til at den er gjennomført.
Klikk på bildet for å lese mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adelfoiBrødre eller søsken?
I den nye norske bibelutgaven, Bibel 2011, er ordet «brødre» enkelte steder erstattet med «søsken». Er denne endringen berettiget? Hva står det egentlig på gresk?
Klikk på bildet for å lese mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For artikler fra Seminaret om Bibelen (januar 2011), klikk her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det vil etter hvert komme flere artikler om emnet. Velkommen tilbake senere!

 

Tilbake til Bibelutgaveprosjektet (hovedside)
Tilbake til Under My Tree (home)