undermytree logo

 

"I perceived how that it was impossible to establish the lay people in any truth except the Scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue."

William Tyndale (1484-1536)

 

bibel imageBibelutgaveprosjektet (BUP)

På mange språk finnes nå Bibelen i flere utgaver. Det som gjerne fremheves som positivt ved de nyere utgavene, er at de er basert på "bedre manuskripter" og har et språk som er mer forståelig for moderne lesere. Selv om det kan virke noe kaotisk, blir nyutgivelser av Bibelen oftest fremstilt som noe bra. Men en mynt har bare én side helt til man snur den. Bibelutgaveprosjektet har til hensikt å vise at det ligger mer bak de moderne bibelutgivelsene enn kun det rent språklige.

Helt siden de første århundrer e.Kr. har Bibelen vært en arena for strid. Opp gjennom historien har den vært knyttet til sterke religions-politiske interesser. Slik er det fortsatt. Det er denne siden av mynten som Bibelutgaveprosjektet ønsker å få frem.

Det vil fortløpende legges ut artikler og foredrag om emnet.

 

Anbefalt:

oversattbetyrdet.no
OversattBetyrDet.no - Blogg om det greske bibelspråket, introduksjon til koine-gresk grammatikk m.m.

 

 

Tilbake til Under My Tree (home)