under my tree logo

 

"Evil sometimes seems to triumph. It may even boast for a long time. But in the end, I am positive, justice will prevail."

Key

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luther's 95 thesesAvlat - før og nå

Den 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp et skriv med 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg, en handling som ettertiden gjerne har ansett som begynnelsen på Reformasjonen. Men hva var det egentlig Luther protesterte mot? Denne boken ser nærmere på hva avlat egentlig er og hvordan den har fungert opp gjennom historien, både forut for og etter Reformasjonen. Og hvilken rolle spiller avlat i dag? Videre ser boken nærmere på den økumeniske prosessen og noen av de tiltak som er iverksatt for å reversere reformasjonen. I tillegg inkluderes fire kapitler som tar for seg hva Bibelen lærer om henholdsvis døden, synd, tilgivelse og livet.

Les boken online:

Del 1 - Et tilbakeblikk i hisorien - alt. som pdf

Del 2 - Bibelen om døden - alt. som pdf

Del 3 - Bibelen om synd - alt. som pdf

Del 4 - Bibelen om tilgivelse - alt. som pdf

Del 5 - Bibelen om livet - alt. som pdf

Del 6 - Avlat i dag - alt. som pdf

Del 7 - Historien i revers

Del 8 - Fremskritt på veien tilbake (Del A - Del B)

 

 

Tilbake til meny | Tilbake til bøker