under my tree logo

 

"Jeg er ikke opptatt av hvorvidt Gud er på vår side. Det jeg er mest opptatt av, er å være på Guds side, for Gud har alltid rett."

Abraham Lincoln (1809-65)

 

fredsriket imageDrømmen om et fredsrike

I århundrer har mennesker drømt om fred på jord, om et rike preget av harmoni og velstand. Særlig har ideen om et tusenårig fredsrike vært populær, ikke minst i kristne kretser. Ved flere anledninger er datoer blitt fastsatt for når Gud skulle opprette sitt rike, men i alle tilfeller er det blitt med forutsigelsene. Hva er det som har fått så menge til å ta så feil?

Denne boken har ikke til hensikt å drøfte de ulike trosretningers lærepunkter når det gjelder Jesu gjenkomst og endetiden, men er i stedet ment å være en supplement til alle som ønsker å studere Bibelen for å finne ut hva den lærer om Guds rike og Jesu gjenkomst.

Les boken online [PDF]:

Innledning

Kapittel 1 - Guds rike

Kapittel 2 - De siste dager

Kapittel 3 - Jesu gjenkomst

Kapittel 4 - De to oppstandelsene

Kapittel 5 - De 1000 år og den endelige dommen

 

Tilbake til meny | Tilbake til bøker