under my tree logo

 

"Den Hellige Ånds blyant har anstrengt seg mer for å beskrive Jobs plager enn Salomos lykksalighet."

Francis Bacon (1596-1650)

Gjerdet imageGjerdet rundt Guds vingård

Når ulykker og sykdom rammer, er det mange som stiller spørsmål om hvorfor. Også mennesker som tidligere ikke har bekjent seg til et religiøst livssyn, retter gjerne spørsmålet til Gud. De stiller spørsmålstegn ved Guds rolle i det hele. Hvorfor tillater Gud at dette skjer? Hvis han virkelig er en kjærlig Gud, hvorfor griper han da ikke inn og forhindrer det? Hvorfor...?

Denne boken handler om hvorfor. Den handler om hvorfor Gud tillater, basert på det Bibelen lar oss få vite om Ham.

I Bibelen, i historien og i våre egne liv og vår egen samtid finnes mange hvorfor. I denne boken omtales noen av dem.

Hvorfor fikk israelittene Kanaan på bekostning av landets opprinnelige innbyggere? Hvorfor ble faraos hjerte forherdet? Hvorfor ble den egyptiske hæren begravet i Rødehavet? Hvorfor ble israelittene angrepet av giftslanger under ørkenvandringen? Hvorfor ble Jerusalem ødelagt av babylonerne? Hvorfor ble døperen Johannes halshugget? Hvorfor mistet Job sin familie, sin eiendom, sine tjenere og sin helse? Hvorfor rammes vi av ulykker, sykdom og død? Hvorfor...?

Les boken online [PDF]:

Kap. 1 - BAKGRUNN Guds løfter til Abraham | Abrahams ætt | Treller i Egypt | Utfrielsen | Ved Sinai | På grensen til Kanaan

Kap. 2 - EN ØRKEN MED GIFTIGE SLANGER På grensen til Kanaan igjen | Til et godt land | "Vokt deg så ikke du glemmer..." | Ikke deres egen fortjeneste | Et møte med giftige ørkenslanger | Opprør med store konsekvenser | Kobberslangen | Kobberslangen ødelegges | Hvorfor kom giftslangene?

Kap. 3 - GJERDET RUNDT GUDS VINGÅRD Sangen om Guds vingård | "Jeg tar bort gjerdet rundt den..." | Israel blir kongedømme | Gjerdet fjernes fra Israel | Gjerdet fjernes fra Juda | "Velg derfor livet..." | "Så sant du vender om til Herren..." | Et uklokt valg | Fylt av medynk med sitt folk | Eksempler fra Dommernes bok | "Babylons konge, Min tjener" | Tilbake til Juda - løftet oppfylles igjen | Gud er tålmodig | Guds gjerde rundt israelittene i Egypt | Påsken og den tiende plagen | Dom over Egypt | Rahabs påske

Kap. 4 - TREET, GRENENE OG FRUKTEN Det ufruktbare fikentreet | Dersom frukten likevel uteblir | Omvendelsens frukter | Vingårdsmannens fortjeneste | En ny nådetid | Frafallet på Jesu tid | Ingen forskjell på jøde og greker | Makt til å pode inn igjen | Ros deg ikke overfor grenene | Guds vingård i dag

Kap. 5 - GUD UTVELGER OG FORKASTER Et utvalgt folk | Alle folkeslags Frelser | Menighetens grunnlag | Abraham og Abrahams ætt | Israel og Kanaans land | Prinsipper for utvelgelse | Lignelsen om de to sønnene | Prinsippene vist i praksis | Lærdom av historien

Kap. 6 - SYND OG LIDELSE Hvorfor...? | En ny start | "Hvem har syndet?" | "Det går gode godt og onde dårlig" | Det går "gode" dårlig | "Går du gjennom vannene..." | En Yppersteprest som vet | Regnet blant overtredere | Det går "onde" godt | En rettferdig dom | Han lar sin sol gå opp over gode og onde | Rettferdighet tilregnet ved tro | For også vi selv var en gang | Det er de syke som trenger lege | Vi og vår holdning

Kap. 7 - JOBS BOK Job og hans historie | Jobs lidelser | Vennene anklager Job | Job motsier sine venner | Et spørsmål om Guds rettferdighet | Guds tukt til omvendelse? | Gud svarer Job | Job talte rett | Hvem står bak? | "Se, han er i din hånd..." | Gud tillater og setter grenser | Makt til å beskytte og til å la være | Faraos hjerte | Job får dobbelt igjen | Jobs bok og oss

Kap. 8 - GUDS JUVELER Prisen er for høy | Ikke med sølv eller gull | Mer verd enn mange spurver | De dyreste steinene er de mest verdifulle | Det hjertet er fylt av | Sannhetens Ånd | Loven - en god skatt i hjertet | Slik at også utsiden kan bli ren | Lovens krav utdypet | Bearbeidingsprosessen | Å stå imot eller la seg forme | Verdens lys

 

Tilbake til meny | Tilbake til bøker