under my tree logo

 

"Den Hellige Ånds blyant har anstrengt seg mer for å beskrive Jobs plager enn Salomos lykksalighet."

Francis Bacon (1596-1650)

Hvorfor tillater Gud - bildeHvorfor tillater Gud det onde?

Denne boken handler om det som innen teologien og religionsfilosofien gjerne blir omtalt som "det ondes problem": Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate at det finnes ondskap i verden?

Boken handler om den Gud vi får beskrevet i Bibelen. Her fortelles vi at Han er kjærlighet. Men hvordan kan Han så tillate at mennesker rammes av naturkatastrofer, urettferdighet, sykdom og andre lidelser?

Med utgangspunkt i Jobs bok og en av historiene fra Israels tidligste tid som kongedømme, ser boken nærmere på følgende spørsmål: - Går det gode mennesker godt og onde mennesker dårlig? - Hvem står bak naturkatastrofer, ulykker, sykdom og andre lidelser som finner sted i vår verden? - Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør?

Boken bygger ikke på andre forutsetninger enn at Bibelen er det den utgir seg for å være, nemlig Guds ord.

Les boken online [PDF]:

Del 1 - "Det går gode godt ot onde dårlig"

Del 2 - Hvem står bak?

Del 3 - Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør?

 

Finnes også som film - her.

Tilbake til meny | Tilbake til bøker