under my tree logo

 

"Intet Guds barn synder i en slik grad at han ikke er i stand til å få tilgivelse."

John Bunyan (1628-1688)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rettferdig imageÅ være rettferdig og gjøre rettferdig

I spørsmål om synd og skyld, tilgivelse og frelse, er det ofte oss selv og vår egen rettferdighet som er i fokus. Men disse spørsmålene handler like mye om Guds rettferdighet. Er Gud en rettferdig dommer når Han dømmer et menneske som skyldig i en synd det har begått? Er Gud en rettferdig dommer når Han tilgir et menneske den synden det har begått? Guds barmhjertighet og vilje til å tilgi står sentralt i den kristne tro. Men hvilket grunnlag har vi for å tro det vi gjør?

Disse spørsmålene står sentralt i denne boken. Boken bygger ikke på andre forutsetninger enn at Bibelen er det den utgir seg for å være, nemlig Guds ord. Det ledende prinsippet er derfor det som står skrevet i Sal. 119, 160: "Summen av Ditt ord er sannhet." De enkelte bibelvers og bøker vil derfor ikke bli analysert som isolerte enheter, men som deler av en helhet. De ulike delene vil kaste lys over hverandre.

Bibelsitatene i boken er hentet fra Bibelen, Guds ord (Den norske King James-oversettelsen av 1997), da denne utgaven i de fleste tilfeller gir den beste oversettelsen på norsk.

Les boken online [PDF]:

Kap. 1 - Rettferdighetens prinsipp

Kap. 2 - Et gammelt prinsipp, et evig prinsipp

Kap. 3 - Hvordan er Gud?

Kap. 4 - Å være og gjøre rettferdig

Kap. 5 - Forløseren

Kap. 6 - Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 7 - Offerdyret

Kap. 8 - Påsken og den tiende plagen

Kap. 9 - Påsken og de usyrede brød

Kap. 10 - "Det er fullbrakt!"

Kap. 11 - Helligdomstjenesten

Kap. 12 - Det levittiske prestedømmet

Kap. 13 - Den rette ordningen

Kap. 14 - Vår Yppersteprest

Kap. 15 - En midlertidig tuktemester

Kap. 16 - Guds vilje - deres helliggjørelse

Kap. 17 - Å bli født på nytt

Kap. 18 - Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 19 - Selve helliggjørelsesprosessen

Kap. 20 - Fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste

Kap. 21 - Kobberslangen

Kap. 22 - De 70 ukene

Kap. 23 - "Se, Jeg sender Min budbærer"

Kap. 24 - Jesus Kristus - "Herrens salvede"

Kap. 25 - Den siste uken

Kap. 26 - Slutten på de 70 ukene

Kap. 27 - Jerusalem omringet av krigshærer

Kap. 28 - De jødiske høytidene

Kap. 29 - Førstegrødens høytid

Kap. 30 - Kornbåndet løftes for Guds åsyn

Kap. 31 - Pinsefestens dag

Kap. 32 - Ved Faderens høyre hånd

Kap. 33 - Tjenesten i Det hellige

Kap. 34 - Qodesh og hagion

Kap. 35 - Den store forsoningsdagen

Kap. 36 - Helligdommen renses

Kap. 37 - Timen da Han skal holde dom

Kap. 38 - En beseglet bok blir åpnet

Kap. 39 - Et høyt rop og en dyp skuffelse

Kap. 40 - "Davids nøkkel"

Kap. 41 - På sin herlighets trone

Kap. 42 - Ingen dom før tiden

Kap. 43 - Syndebukken

Kap. 44 - Del i Guds dom

Kap. 45 - Den siste basun

Kap. 46 - "Vredens dag"

Kap. 47 - "Lytt til lyden fra basunen!"

Kap. 48 - "Se, Jeg står for døren og banker"

Kap. 49 - "Den levende Guds segl"

Kap. 50 - Syv skåler med vrede

Kap. 51 - Den siste striden

Kap. 52 - Det endelige oppgjøret

Kap. 53 - Den annen død

Kap. 54 - Løvhyttefesten

Kap. 55 - Alle ting nye

Kap. 56 - Etterord (og kilder)

 

Å VÆRE OG GJØRE RETTFERDIG
ISBN: 978-82-93115-00-7 (trykk)
ISBN: 978-82-93115-01-4 (PDF)

Tilbake til meny | Tilbake til bøker