under my tree logo

 

"Om Gud ikke er vår venn, kan ingen venn hjelpe oss. Men når Han er vår venn, så gjør det ingenting om ingen andre er vår venn."

Martin Luther (1483-1546)

 

Bøker

rettferdig imageÅ være rettferdig og gjøre rettferdig

I spørsmål om synd og skyld, tilgivelse og frelse, er det ofte oss selv og vår egen rettferdighet som er i fokus. Men disse spørsmålene handler like mye om Guds rettferdighet. Er Gud en rettferdig dommer når Han dømmer et menneske som skyldig i en synd det har begått? Er Gud en rettferdig dommer når Han tilgir et menneske den synden det har begått? Guds barmhjertighet og vilje til å tilgi står sentralt i den kristne tro. Men hvilket grunnlag har vi for å tro det vi gjør?
Les mer

 

Hvorfor tillater Gud - bildeHvorfor tillater Gud det onde?

Denne boken handler om det som innen teologien og religionsfilosofien gjerne blir omtalt som "det ondes problem": Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate at det finnes ondskap i verden? Boken ser på følgende spørsmål: - Går det gode mennesker godt og onde mennesker dårlig? - Hvem står bak naturkatastrofer, ulykker, sykdom og andre lidelser som finner sted i vår verden? - Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør?
Les mer

 

Gjerdet imageGjerdet rundt Guds vingård

Når ulykker og sykdom rammer, er det mange som stiller spørsmål om hvorfor. Også mennesker som tidligere ikke har bekjent seg til et religiøst livssyn, retter gjerne spørsmålet til Gud. De stiller spørsmålstegn ved Guds rolle i det hele. Hvorfor tillater Gud at dette skjer? Hvis han virkelig er en kjærlig Gud, hvorfor griper han da ikke inn og forhindrer det? Hvorfor...?
Les mer

 

Luther's 95 thesesAvlat - før og nå

Den 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp et skriv med 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg, en handling som ettertiden gjerne har ansett som begynnelsen på Reformasjonen. Men hva var det egentlig Luther protesterte mot? Denne boken ser nærmere på hva avlat egentlig er og hvordan den har fungert opp gjennom historien, både forut for og etter Reformasjonen. Og hvilken rolle spiller avlat i dag? Videre ser boken nærmere på den økumeniske prosessen og noen av de tiltak som er iverksatt for å reversere reformasjonen. I tillegg inkluderes fire kapitler som tar for seg hva Bibelen lærer om henholdsvis døden, synd, tilgivelse og livet.
Les mer

 

fredsriket imageDrømmen om et fredsrike

I århundrer har mennesker drømt om fred på jord, om et rike preget av harmoni og velstand. Særlig har ideen om et tusenårig fredsrike vært populær, ikke minst i kristne kretser. Ved flere anledninger er datoer blitt fastsatt for når Gud skulle opprette sitt rike, men i alle tilfeller er det blitt med forutsigelsene. Hva er det som har fått så menge til å ta så feil?
Les mer

 

Tilbake til meny