undermytree logo

 

"I perceived how that it was impossible to establish the lay people in any truth except the Scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue."

William Tyndale (1484-1536)

 

Hva er et tekstkritisk apparat?

nestle aland bildeBåde Nestle-Aland og United Bible Societies' greske nytestamente inneholder et såkalt tekstkritisk apparat. Dette kan beskrives som et "vedlegg" til den bibelske teksten som forteller hvilke varianter som finnes av den aktuelle teksten i ulike manuskrifter. Det tekstkritiske apparatet består derfor av fotnoter med informasjon om forskjellige ord som benyttes, hvilke manuskripter som støtter de forskjellige lesemåtene og ord eller større tekstutdrag som kan mangle i enkelte manuskripter. Et tekstkritisk apparat er derfor et svært nyttig redskap hvis man ønsker å studere de gamle manuskriptene, sammenlikne ulike varianter, etc.

tekstkritisk apparat forklartDe forskjellige manuskriptene har fått egne koder (f.eks. står "B" for Codex Vaticanus og "P42" for Papyrus 42). Det er disse som står oppgitt i det tekstkritiske apparatet. I tillegg finnes ulike koder som forteller om et ord, en setning eller et lengere avsnitt er utelatt, om et ord erstatter et annet, om et ord eller flere er innskutt, om ordene har en annen rekkefølge, etc.

United Bible Societies' tekstkritiske apparat inneholder i tillegg bokstavmarkører som indikerer graden av sikkerhet oversetterne mener de(n) aktuelle ordet/ordene i forhold til den antatte originalteksten. (A = sikker, B = nesten sikker, C = vanskelig å avgjøre, D = svært vanskelig å avgjøre).

 

Les om hvordan det tekstkritiske apparatet brukes manipulativt for å svekke den bysantinske lesemåten her. (Forventes komme sommeren 2014!)

 

 

Tilbake til artikkelserien (artikler)
Tilbake til Bibelutgaveprosjektet (hovedside)

Tilbake til Under My Tree (home)