under my tree logo

 

"Nesten alle kan tåle motgang, men vil du prøve en manns karakter, så gi ham makt."

Abraham Lincoln (1809-65)

 

Filmer

han nevner dem ved navn Han nevner dem ved navn
Gamle tradisjoner om stjernebildene vitner om at mennesker fra ulike deler av verden så de samme figurene, figurer det ikke er lett å gjenkjenne ut ifra stjernene i seg selv. Var dette et tilfeldig sammentreff? Eller viser det tilbake til et felles opphav? Bibelen forteller oss at Gud selv gav stjernene deres navn. Dokumentaren "Han nevner dem ved navn" ser nærmere på de gamle stjernenavnene for å finne ut hvilken historie de opprinnelig var ment å fortelle. Se filmen her. Også tilgjengelig på YouTube. Trailer (kort presentasjon) kan ses her (varighet: ca 3 min.)

 

whyHvorfor tillater Gud det onde?
Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate at det finnes ondskap i verden?
Bibelen forteller at Gud er kjærlighet. Men hvordan kan Han så tillate at mennesker rammes av naturkatastrofer, urettferdighet, sykdom og andre lidelser? Med utgangspunkt i Jobs bok og en av historiene fra Israels tidligste tid som kongedømme, ser vi nærmere på følgende spørsmål: - Går det gode mennesker godt og onde mennesker dårlig? - Hvem står bak naturkatastrofer, ulykker, sykdom og andre lidelser som finner sted i vår verden? - Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør?
Finnes også som bok, som kan bestilles her eller leses online her.

DEL 1: "Det går gode godt og onde dårlig"
Jobs bok tar opp en rekke temaer som mennesker til alle tider har vært opptatt av. Ett av disse temaene er en lære, eller
påstand om at det går gode mennesker godt og onde mennesker dårlig. Opp gjennom historien har mange hatt tiltro til denne påstanden, og den har forårsaket problemer for mange, blant annet i deres forhold til Gud. Slik er det fortsatt i dag.
36 min. Se filmen her.

DEL 2: Hvem står bak?
Jobs bok berører også spørmålet om hvem som står bak: Hvem stod bak alle Jobs lidelser? Og kanskje like viktig: Hvem står bak ulykker, lidelser, sykdom og hendelser i verden forøvrig? Det finnes mange sterke meninger om saken, men også mye usikkerhet. Den som oftest får skylden, er Gud – den Gud Bibelen beskriver som "kjærlighet".
45 min. Se filmen her.

DEL 3: Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør?
Ifølge Bibelen oppstod synd og elendighet da Satan, en av de fremste englene i himmelen, ønsket å opphøye seg selv til samme nivå som Gud. Siden har det pågått en kamp mellom Gud og Satan, en kamp mellom godt og ondt. Etter syndefallet ble vår jord den viktigste arena for utkjempelsen av denne kampen. Men hvorfor tillater Gud at Satan får holde på slik han gjør?
42 min. Se filmen her.

 

bilde Selma TSelmas vitnesbyrd: Gud er kjærlighet
Selma Torsteinsen (90 år) forteller om sin egen erfaring, om hvordan hun ble kjent med Gud og hvordan hun har lært Ham å kjenne. Kort kan det sies slik: Gud er kjærlighet.
Se vitnesbyrdet her.
Varighet: ca 11 min. Produsert av UMT Media, juli 2011.


 

Tilbake til meny.